Mecanici de slabire. Știi cum să slăbești forum


Slim down neena și veena

Proba completă constă din verificarea funcţionării frânelor automate şi de mână la toate vehiculele feroviare remorcate din compunerea unui tren. Mijloace tehnice necesare executării probei complete - Proba completă se poate executa cu: a locomotiva de mecanici de slabire a trenului; b automotorul de remorcare; c rama electrică; d instalaţii fixe de aer atestate în acest scop, în staţii echipate cu astfel de instalaţii; e cu o altă locomotivă, diferită de cea de remorcare a trenului, în staţii fără meniu slabire barbati fixă de aer.

Mecanici de slabire automotoarele şi remorcile de automotor din serialucrările pregătitoare în vederea efectuării probei complete se vor executa în unităţile de tracţiune, în cadrul lucrărilor prevăzute în instrucţiunile de întreţinere, deservire şi exploatare a trenului automotor. Legarea la tren mecanici de slabire frână a vehiculului feroviar motor Legarea regulamentară la tren a vehiculului feroviar motor - locomotivă, automotor - se face punând laţul cuplei vehiculului feroviar motor în cârligul de tracţiune al primului vehicul feroviar remorcat din tren.

După legarea regulamentară la tren a vehiculului feroviar motor, revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat al OTF deschide robinetele frontale de aer ce urmează a fi legate pentru a constata emisia aerului, suflând astfel conducta generală de aer a vehiculului feroviar motor.

Pagina principala Presoplastie - DRAGARE MECANICĂ În această tehnică, drenajul se realizează printr-o presiune secvențială de la gleznă spre centură prin umflarea succesivă a alveolelor conform unor programe bine definite care permit o mai bună evacuare a deșeurilor și a toxinelor înglobate în țesuturi.

Suflarea conductei generale de aer a vehiculului feroviar motor se desfăşoară în prezenţa celui de al doilea agent autorizat de pe locomotivă sau a mecanicului în cazul conducerii simplificate. Dacă în timpul operaţiunii de suflare a conductei generale de aer se constată şi apă, scurgerea acesteia din instalaţia de frână şi rezervoarele de aer ale vehiculului feroviar motor se face de către mecanicul vehiculului feroviar în prezenţa revizorului tehnic de vagoane, respectiv agentului autorizat al OTF.

Dacă după suflarea rezervoarelor de aer ale vehiculului feroviar motor mai există apă în instalaţia de aer a acestuia, atunci acesta nu se leagă la instalaţia de frână a trenului.

slabeste 5 kg in 3 saptamani pierdeți burta și grăsimea de șold

După efectuarea operaţiunilor prevăzute anterior, revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat al OTF cuplează pe un singur rând semiacuplările de aer ale primului vehicul feroviar remorcat din tren cu semiacuplările de aer ale vehiculului feroviar motor şi deschide robinetele frontale de aer ale celor două vehicule feroviare în aceeaşi ordine, realizând astfel legarea la tren şi frână a vehiculului feroviar motor.

Alimentarea conductei generale de aer a trenului După legarea la tren şi frână a vehiculului feroviar motor, revizorul tehnic de vagoane - sau agentul autorizat al OTF care efectuează proba de frână solicită mecanicului alimentarea conductei generale de aer a trenului la presiunea de regim. La remorcarea cu simplă tracţiune mecanicul vehiculului feroviar motor alimentează conducta generală de aer a trenului, manipulând mânerul robinetului mecanicului în poziţie de mecanici de slabire şi dacă este cazul, foloseşte în mod repetat poziţia de alimentare cu şoc de umplere a robinetului mecanicului, până când presiunea în conducta generală de aer a trenului ajunge la 4,8 bar, după care menţine mânerul robinetului mecanicului în poziţia de alimentare.

Dacă trenul este remorcat cu multiplă tracţiune, mecanicul vehiculului feroviar motor din capul trenului alimentează conducta generală de aer a trenului exclusiv prin manipularea robinetului mecanicului în poziţia a II-a, fără şocuri de alimentare în poziţia I. La remorcarea cu multiplă tracţiune, mecanicii celorlalte locomotive din capul trenului, contribuie la alimentarea conductei generale de aer a trenului, menţinând mânerul robinetului mecanicului în poziţia a II-a, până la presiunea de 4,8 bar, după care manipulează mânerul robinetului mecanic în poziţie neutră.

Teo Show

În cazul locomotivelor echipate cu robinetul mecanicului tip STmecanicul alimentează conducta generală de aer a trenului, manipulând mânerul robinetului mecanicului în poziţia I, până când presiunea în conducta mecanici de slabire de aer a trenului ajunge la 4,8 bar, apoi readuce mânerul robinetului mecanicului în poziţia a II-a continuând alimentarea conductei generale până la presiunea de regim în această poziţie.

Verificarea ieşirii aerului prin robinetul frontal de aer de la ultimul vehicul feroviar remorcat din tren După stabilizarea presiunii aerului în conducta generală a trenului la valoarea de 5 bar, respectiv 5,5 bar la trenurile formate numai din vagoane transpuse, revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat al OTF care efectuează proba, verifică ieşirea aerului din conducta generală de aer a trenului mecanici de slabire robinetul frontal de aer de la ultimul vehicul feroviar remorcat din tren, prin deschiderea acestuia, urmată de montarea manometrului de control şi verificarea presiunii aerului la urma trenului, presiune care trebuie să fie minim de 4,7 bar, respectiv 5,1 bar la trenurile formate numai din vagoane transpuse.

Verificarea presiunii aerului de la urma trenului cu manometrul de control este obligatorie, indiferent dacă proba completă se execută de revizorul tehnic de vagoane sau de agentul autorizat al OTF. Când proba completă este efectuată de agenţi autorizaţi, manometrul de control utilizat la efectuarea acesteia va fi asigurat de către OTF mecanici de slabire îşi desfăşoară activitatea pe secţiile respective.

Verificarea prevăzută la lit. Verificarea funcţionării semnalului de alarmă de la vagonul de semnal - Funcţionarea semnalului de alarmă de la vagonul de semnal se verifică astfel: a se izolează conducta generală de aer a vagonului respectiv de conducta generală de aer a trenului prin închiderea robinetului frontal la acest vagon, constatându-se existenţa unei emisii continue de aer din slabeste serban generală a trenului prin orificiul de emisie al robinetului frontal închis; b se deschide semnalul de alarmă, prin tragere; c se verifică existenţa şi starea garniturii de la capacul semnalului de alarmă şi funcţionarea dispozitivului de închidere; d se închide semnalul de alarmă; e se redeschide robinetul frontal de aer de la vagonul la care s-a făcut proba semnalului de alarmă.

slabire electrostimulare lentile pentru camera de slabit

Verificarea etanşeităţii instalaţiei de frână a trenului Etanşeitatea instalaţiei de frână a trenului se verifică astfel: a se alimentează instalaţia de frână a trenului la presiunea de regim; b se manipulează mânerul robinetului mecanicului în poziţia a III-a; c se aşteaptă egalizarea presiunii în conducta generală de aer a trenului, timp de 10 secunde, după care se urmăreşte scăderea presiunii de aer din conducta generală; pierderile de aer maxim admise din conducta generală sunt de: - 0,2 bar timp de 1 minut la trenurile de călători; - 0,3 bar timp de 1 minut la trenurile de marfă; - 0,4 bar timp de 1 minut la trenurile formate numai din vagoane transpuse când proba de etanşeitate se face de la instalaţia fixă de aer.

Etanşeitatea instalaţiei de frână a trenurilor compuse din vagoane de călători transpuse se va efectua în conformitate cu reglementările specifice circulaţiei acestor trenuri.

Mituri despre slabit

La automotoare şi remorci de automotor din seriase verifică etanşeitatea conductei generale de aer a cuplului automotor, numai de către mecanic, astfel: a se alimentează instalaţia de frână a cuplului automotor la presiunea de regim de 5 bar; b se manipulează robinetului mecanicului în poziţia a III-a; c se aşteaptă egalizarea presiunii în conducta generală de aer a cuplului automotor timp de 10 secunde, după care se urmăreşte scăderea presiunii de aer din conducta generală; pierderile de aer maxim admise din conducta generală sunt de 0,2 bar timp de 1 minut atât în situaţiile cu remorcă cât şi în situaţiile fără remorcă.

Cura de slabire intr o saptamana etanşeităţii la trenurile de marfă formate din vagoane transpuse se va face de către mecanic, după cum urmează: a se alimentează cu aer instalaţia de frână a trenului la presiunea de regim, manipulându-se robinetul KD2 în poziţia a II-a.

Trenul se consideră alimentat în momentul cînd în conducta generală presiunea este de 5,5 bar, iar în rezervorul principal al locomotivei presiunea este de 10 bar; b în aceste condiţii, compresorul fiind oprit se aşteaptă egalizarea presiunii mecanici de slabire rezervorul principal al locomotivei, presiune care descreşte cu 0,4 ÷ 0,5 bar; c în continuare se menţine mânerul robinetului mecanicului în poziţia a II-a măsurându-se în cât timp presiunea din rezervorul principal al locomotivei scade cu 0,5 bar.

Acest timp este în funcţie de lungimea trenului şi nu trebuie să fie mai mic de: - 70 secunde, pentru trenuri cu până la osii; - 50 secunde, pentru trenuri cu până la osii; - 35 secunde, pentru trenuri cu până la osii. După efectuarea frânării de serviciu, revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF, verifică strângerea saboţilor pe suprafeţele de rulare ale roţilor prin împingere cu ciocanul, cel puţin mecanici de slabire uni sabot la fiecare osie.

cura de slabire a lui mara banica dieta cu grapefruit

Dacă se constată frâne automate active slăbite, acestea se notează fără a se face intervenţii la ele. La trenurile de marfă lungi având între ÷ osii, alimentarea conductei generale de aer la presiunea de 5 bar trebuie făcută în poziţia de alimentare a robinetului mecanicului; dacă aceasta nu se poate face, mecanicul va utiliza poziţia de alimentare cu şoc de umplere a robinetului până când presiunea în conducta generală de aer a trenului se stabilizează la valoarea de 4,8 bar, după care manipulează mânerul robinetului mecanicului în poziţia de alimentare până la presiunea de 5 bar.

Mecanici Slabi

Dacă la verificarea slăbirii se constată frâne automate strânse, acestea se notează fără a se face intervenţii la ele. Frâne automate defecte la strângere şi slăbire După remedierea defectelor se execută o nouă strângere şi slăbire, verificându-se numai funcţionarea frânelor la care s-a intervenit.

Frânele automate care nu au corespuns la strângere şi slăbire se tratează astfel: a la vagoanele străine neînmatriculate în România, se izolează şi etichetează cu eticheta model R1; b la vagoanele aparţinând OTF în staţii cu centre de frână proprii, se repară sau se izolează şi etichetează, după caz; c la vagoanele aparţinând OTF daisy fuentes slăbire cami staţii fără centre de frână, se izolează şi etichetează cu etichete model R1.

La automotoare şi remorci de automotor din seriaîn cazul constatării unor nereguli în funcţionarea frânei automate în timpul executării probei de frână, mecanici de slabire neregulilor la frâna automată se efectuează în unităţi specializate.

Frânele de mână necesare menţinerii trenului pe mecanici de slabire se verifică astfel: a starea tehnică a frânelor de mână se verifică de către revizorii tehnici de vagoane în cadrul reviziei tehnice la compunere a trenului; b strângerea şi slăbirea se verifică de către agenţii de tren cu atribuţii în manipularea acestora. Frâna de mână se consideră defectă atunci când nu realizează strângerea tuturor saboţilor pe toate roţile vehiculului feroviar sau boghiului, în funcţie de tipul constructiv al timoneriei frânei vagonului.

Pentru menţinerea pe loc a trenului, se aleg vagoanele cu frâne de mână cu masele mecanici de slabire cele mai mari, agenţii de tren fiind obligaţi să identifice vagoanele cu frână de mână ce le-au fost repartizate pentru manipulare şi să verifice funcţionarea lor.

diete de slabit dieta cu salate

La trenurile de călători şi la vagoanele de călători din trenurile mixte, se verifică toate frânele de mână; acestea trebuie să fie în stare corespunzătoare de funcţionare. La automotoare şi remorci de automotor din seriaverificarea funcţionării frânelor de mână se va efectua în unităţile de tracţiune, conform prescripţiilor din instrucţiunile de întreţinere, deservire şi exploatare a trenului automotor.

înapoi sutiene de slăbire shake de slabit